IC and discrete parts list from UA118AHM to UA1458TCF

Back to parts letter: u list: 0


Part numberStockD/CManufactureDescription
UA118AHM49210012; 2008
UA118AHMQB49210012; 2008
UA118EHC49210012; 2008
UA118HC49210012; 2008
UA118HM49210012; 2008
UA118HM/88349210012; 2008; 2015.; SfcCAN
UA118HMQB49210012; 2008; 2015.; SfcCAN
UA118MH49210012; 2008
UA119AHC49210012; 2008
UA119AHCQR49210012; 2008
UA119AHM49210012; 2008
UA119AHMQB49210012; 2008
UA119EHC49210012; 2008
UA119HC49210012; 2008
UA119HM49210012; 2008
UA119HMQB49210012; 2008; 2015FscCAN8
UA119MH49210012; 2008
UA11A01149210012
UA11A11149210012
UA11AB1149210012
UA11B5861NvidiaBGA
UA12-12VPAC49210012
UA1206-01749210012
UA121849210012
UA12249210012; 2008; 2016Tek-exdcSOP28; TA8051Pbr
UA1233105N/aTO3
UA123M49210012
UA123SMQB49210012
UA124100002008
UA124A100002008
UA124DC100002008
UA124DM49210001; 12; 2002; 2008br; 2016.; Fsc; N/a; NsbrCDIP-14; DIPbr
UA124DM/88349210001; 12; 2008.; Ns; NscCDIP-14; CDIP14br; DIP
UA124DM/883B270002008.DIP
UA124DMQB49210001; 12; 2002; 2008br; N/A.; Fsc; N/a; Nsbr; NscCDIP-14; CDIP14br; DIP
UA124DMQB/88349210001; 12; 2008.; Ns; NscCDIP-14; CDIP14br; DIP
UA124F49210012
UA124FM49210012
UA124FMQB49210012; 2008..
UA12549210012; 2008
UA12BLD02NPM1TR5002015Carlo gavazzi
UA12M748CN49210012
UA130020C49210012; 2008Sop-16l
UA130031A49210012; 2008
UA13007649210012; 13; 2011.; Ics.; in our stockbr; new and original
UA13008449210012; 2008
UA1301100002008
UA13011049210012; 2008Sop-56l
UA1301644921000110; 12; 2008.; IcsSSOP48
UA130172100002008
UA13019249210012; 2008
UA13023349210012; 13; 2008; N/AbrIcs; N/aN/A; SSOPbr
UA13026949210012
UA130316100002008
UA13031949210012
UA13032449210007; 12; 2008; 2016brN/aSSOP
UA130325B49210007; 12; 2008; 2016brN/aSSOP
UA130339C49210012; 2008Sop-20l
UA13035949210012; 2008
UA13042149210002; 12; 2008.; IcsSSOP
UA13042249210012
UA130470100002008
UA13047149210006-07; 12; 2008; 2016br.; N/aSOP
UA13047449210007; 12; 2008; 2016br; N/A.; IcsSMD
UA130488350002013; 2016N/aOriginal new
UA13049149210000; 07; 12; 2008br; 2016; N/A.; IcsSMD
UA13051449210007; 12; 2008; 2016brN/aSSOP
UA13052149210012
UA13054349210012; 2008
UA13059449210007; 12; 2016; N/Abr.; IcsSMD
UA130594B100002008
UA13060449210007; 12; 2016; N/Abr.; IcsSMD
UA130606100002008
UA13060949210012; 2008SOP
UA130612A49210007; 12; 2016; N/Abr.; IcsSMD
UA13061349210012; 2008
UA13074049210012; 2008
UA13077100002008
UA130788100002008
UA13081449210007; 12; 2016; N/Abr.; IcsSMD
UA13081549210007; 12; 2016; N/Abr.; IcsSMD
UA13082049210007; 12; 2016; N/Abr.; IcsSMD
UA13082249210012; 2008..
UA13082349210007; 12; 2016; N/Abr.; IcsSMD
UA13082949210012; 2008..
UA13083549210007; 12; 2016; N/Abr.; IcsSMD
UA13083649210007; 12; 2016; N/Abr.; IcsSMD
UA13083749210012
UA13083849210007; 12; 2016; N/Abr.; IcsSMD
UA13083949210007; 12; 2016; N/Abr.; IcsSMD
UA13086049210012
UA13088249210012IcsSSOP
UA13091349210012; 2008
UA1309194921000202; 07; 12; 2016br; N/A.; IcsSMD; SSOPbr
UA13092549210012IcsSSOP
UA1310100002008
UA1310/PC100002008
UA1310PC49210012; 2008
UA13249210012; 2008; 2016Tek-exdc; Ua723cSOP28
UA1328T49210012; 2008
UA133/BCA100002008
UA13304921000152; 12; 2008; 2013br; 2016.; PhiSMD
UA1343TT49210012; 13; 2008Philips; Tssop28.; new and originalbr
UA135249210012; 2008SOP-28
UA13749210012
UA138100002008
UA138549210012
UA138KM100002008
UA138KMQB100002008
UA13949210012; 13; 2008Ns
UA1391100002008
UA1391PC300002008..
UA1391TC100002008
UA1394100002008
UA1394PC300002008..
UA1394TC49210012; 2008
UA1398RC49210012; 2008
UA139ADM49210001; 12; 2008FscCDIP-14; CDIP14br
UA139ADM.ADMB100002008
UA139ADMQB49210001; 12; 2008.; FscCDIP; CDIP-14br; CDIP14
UA139AFM49210001; 12; 2008Fsc; NationalsemiCDIP-14; CDIP14br; N/A
UA139D100002008
UA139DC100002008
UA139DM49210000; 01; 12; 2002br; 2008F; Fc; FscCDIP-14; CDIP14br; N/A
UA139DM/88330000.DIP
UA139DM/883B300002008.DIP
UA139DMBQ49210012; 2008.; FscCDIP
UA139DMOB49210012; 2008; N/A.; N/a.; CDIPbr
UA139DMQB49210001; 12; 2002; 2008br; 8809; CDIP14; N/AF; Fairchil; Fairchild; Fscbr; N/a8809; CDIP-14br; CDIP14; DIPbr; DIP-14
UA139DMQB/883300002008.DIP
UA139FMQB49210001; 05-06; 12; 2006-2007br; 2008; 2012; 2016; N/Abr14pin; Fsc14PIN; 14Pinbr; 14Pin; AE 14Pinbr; CDIP-14; CDIP14br; FSC
UA1408BAR49210012; 2008
UA1457HC49210012
UA145849210012; 2007; 2008; 2016br; N/A.; Fsc; RcaCAN; CAN8Pinbr; DIP-8
UA1458AH100002008
UA1458AHC49210012; 2008.; FCAN; new and originalbr
UA1458AHM49210011-12; 12; 2008FscCAN8
UA1458BHC49210012; 2008; N/A.; NsTO-99
UA1458C49210012; 2008
UA1458CH49210012; 2008
UA1458CHC49210012; 2008; N/A.; F; NsCAN; new and originalbr
UA1458CP309742008..
UA1458CRC320002008..
UA1458CRCQM100002008
UA1458CRCQR100002008
UA1458CTC49210012; 2008; 81; DIP8brF; Fsc; Na; NationalsemibrFSC; N/Abr; NA
UA1458CTCQM100002008
UA1458CTCQR100002008
UA1458DMQB49210012; 2008
UA1458E322002008..
UA1458HC10000011-12; 2008; 2014; 2015br; 2016; 8438K; CAN8; N/Abr.; F; Fai; Fcbr; Fsc; N/a; Ns8438; CANbr; CAN8; Origialbr; new and original
UA1458HC-49210012
UA1458HCG49210012
UA1458HCQR49210012; 2008
UA1458HHM49210012; 2008
UA1458HM3225811-12; 2008; 2016.; FscCAN; CAN8br
UA1458HMQB49210012; 2008; 2015; 2016br.; Fsc; Nec; SfcbrCAN; CAN8br
UA1458LHC49210012; 2008NullCAN
UA1458MQB49210011-12; 12; 2008FscCAN8
UA1458P327002008..
UA1458PC33000..
UA1458R1100002008
UA1458RC49210012; 13; 2008; 2013br; 2016; N/A.; N/aCDIP-8; DIPbr; Original new
UA1458RCFCH49210012
UA1458RCQM100002008
UA1458RCQR100002008
UA1458RM49210012; 2008
UA1458SH/883100002008
UA1458TC49210005-06; 12; 12-13; 2006-2007br; 2008; 2015; 87; 2016br; 8545; N/ADip-8; Fsc; N/a; UabrDIP; DIP-8br; DIP8; FSCbr; PLCC
UA1458TCF49210012
 
0-C     D-L     M-R     S-Z